Har du fået et springerknæ?

Et springerknæ er en hyppigt set overbelastningsskade. Den ses mest i sportsgrene hvor der springes meget, som f.eks. volleybold, håndbold, basketball og gymnastik, men ses også i mange andre sportsgrene såsom løb, trail-løb, cykling, triathlon, crossfit og Ocr. Deraf navnet.
Springerknæ er en inflammation af patellasenen, også kaldet knæskals-senen. Senen udspringer fra lårets forreste muskel, kaldet m. quadriceps. Denne muskel hæfter 4 steder på hoftens forside og samles over knæet i patellasenen, som hæfter på skinnebenets øvre udspring.
Et springerknæ vil opleves som en smerte cirka en fingers bredde under knæskallen. Først vil smerten ofte opstå under længere belastning eller efter endt træning. Gøres der ikke noget ved springerknæet, vil smerten bliver mere og mere tiltagende og til sidst være en smertetilstand som udløses ved enhver bevægelse.

Et springerknæ kan blive en alvorlig lidelse.
Gøres der ikke noget ved et springerknæ, vil smerten tiltage og til sidst vil enhver bevægelse i knæet udløse smerte. Dette kan medføre besværet gang og sport vil ikke være muligt. Seneskader tager oftest lang tid at hele fuldstændigt op, og ignoreres skaden i længere tid, kan det tage op til 2 år at blive smertefri igen. Normalt kan et springerknæ dog heles på 3-4 måneder, og søges behandling i det helt tidlige stadie, kan helingsprocessen fremskyndes yderlige.

Hvad skal jeg gøre?
Jeg vil anbefale at du opsøger egen læge, for at sikre dig diagnosen er korrekt. Et knæ er et komplekst led og derfor kan smerte skyldes mange andre årsager end springerknæ/patellatendinitis.
Ligeledes bør du stoppe unødig belastning for at mindske skadens omfang. Er smerten ikke væk efter 2-3 uger, vil jeg anbefale dig at søge yderlige hjælp hos en fagligt dygtig behandler, så helingsprocessen kan få et skub i den rigtige retning.

Hvad kan Nordsjællands Sportsklinik gøre?
Når vi behandler et springerknæ vil vi gerne både afhjælpe smertetilstanden, men også hindre at skaden opstår igen. Derfor behandles et springerknæ som oftest med sportsterapi og trænings vejledning. I visse tilfælde vil dine bevægelser blive videofilmet for at finde frem til hvorfor smerten opstår.

 

Med sportsterapien gøres ofte følgende:

  • Massage af hofte, lår og skinnebens-muskulatur.
  • Frigørelse af patellasenen.
  • PNF udstrækning af ben og hofte-muskulatur.
  • Understøttende akupunktur.
  • Eventuelt Tens eller Laser terapi.

Derudover vejledes klienten i træningsøvelser, som både styrker og forebygger muskulaturen, samt neurologisk træning så hele benets muskulatur fungerer optimalt.

Eventuel instruktion i ændrede bevægelsesmønstre for at hindre skaden opstår igen.